Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Forskningsnätet i ett nötskal

  • Idé: Öka förståelsen för forskningens resultat, metoder och betydelse i samhället genom att låta elever och lärare lyssna till och diskutera med forskare.
  • Vänder sig främst till gymnasieskolan. Ordnar bl a forskningsdagar med föredrag och seminarier på skolor och studiebesök på forskningsinstitutioner och företag.
  • Startade 2000 på Österlengymnasiet i Simrishamn.

Kontakt: info@forskningsnatet.se, 0046708-974894 (Maria Brännström)

Nyheter om Forskningsnätet flyttar

Postad: November 26th, 2016, av olle

Den webbplats du just gått in på kommer inte längre att uppdateras med ny information. Nyheter om Forskningsnätet har flyttat till webbplatsen för VIS, Vetenskap i skolan. Där hittar du ”Forskningsnätet Skåne” under menyvalet ”Möt forskarna”  – klicka här för att komma direkt till Forskningsnätets sida.
Forskningsnätets gamla webbplats innehåller en riklig dokumentation av verksamheten 2008-2016. Den kommer därför inte att släckas ner inom överskådlig tid.
Läs mer »

Rapporter om utvärderingen klara

Postad: May 17th, 2016, av olle

Nyheter>> Nu finns utvärderingen av Forskningsnätet Skåne i rapportform. Fram träder bilden av en unik verksamhet som lärare och skolledare uppskattar mycket och helst skulle vilja ägna mer tid. Speciellt lyckade har flera projekt med s k husforskare blivit. Läs mer »

Forskningsnätet lägger om kursen

Postad: April 14th, 2016, av olle

Nyheter>> Forskningsnätet Skåne kommer i fortsättningen att satsa mest på längre projekt. Forskningsdagarna blir färre.  Bakgrund till den här prioriteringen är bl a slutsatser av den utvärdering av Forskningsnätet som föreningen Vetenskap & Allmänhet gjorde 2012-2015.
De längre projekten är s k husforskarprojekt med koppling till gymnasiearbetet, vilket betyder att en eller flera forskare går in som stöd till lärare och elever.
Som tidigare kommer Forskningsnätet även 2016 att dela ut sommarstipendier. Också möten med Nobelpristagare står på programmet.
Bästa sättet att följa Forskningsnätets verksamhet i fortsättningen är att se efter i På agendan i menyn här till vänster. Läs mer »

Nanoprojekt i skolan tar form

Postad: September 29th, 2015, av olle

Nyhet>> 2014 startade Nanometerkonsortiet i Lund ett stort EU-finansierat doktorandprojekt, PhD4Energy. Tolv forskarstuderande från olika länder deltar. En viktig del av denna forskarutbildning är att föra ut nanovetande till allmänheten, särskilt skolan. Forskningsnätet är samarbetspartner i detta arbete.
På nanosidan fungerar fil dr Maria Messing på institutionen för fasta tillståndets fysik som samordnare. Forskningsnätets projektledare är fil dr Marianne Paulsson, med många års erfarenhet som lektor och rektor. Tillsammans har de båda under några veckor informerat på skolorna om möjligheten att välja nano som ämne för gymnasiearbetet. Läs mer »

En nyhet och två repriser avslutade vt

Postad: June 29th, 2015, av olle

Genomfört>> En nyhet och två repriser blev de sista av Forskningsnätets forskningsdagar vårterminen 2015. Nyheten var Internet of things, alltså den näst intill totala uppkoppling av av allt från trafikljus till kylskåp som väntas skölja över världen de närmaste åren. Om det talade Bogdan Tudosoiu, verksam inom Mobile Heights, den sydsvenska intresse- och utvecklingsorganisationen för mobilföretag och mobilforskning, och platsen var Tycho Braheskolan i Helsingborg.
HTS in Hässleholm höll Jessica Abbott, docent i evolutionär genetik på Lunds universitet, föredrag om epigenetik, något som hon gjort många gånger tidigare i Forskningsnätets regi. Till S:t Petri skola i Malmö kom för andra året i rad Sara Bromander, läkare och forskare vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Stockholm, och talade om rättspsykiatri.

Nu har Forskningsnätet sommarlov men under lovet är 11 sommarstipendiater ute på olika institutioner för att få en djupare inblick i forskningens värld. Och planeringen för höstterminen pågår i bakgrunden. I höst får s k husforskarprojekt en framträdande plats på schemat. Det handlar alltså om längre projekt där en forskare går in på en skola som mentor, rådgivare, föreläsare, handledare, fortbildare och dörröppnare till andra forskare. Projekten har numera nästan alltid en starkt koppling till gymnasiearbetet.

Läs mer »

Resa genom mänsklig vidrighet

Postad: March 26th, 2015, av olle

Genomfört>> Folkmord har skördat miljontals människors liv genom historien. Men hur förklaras folkmorden och varför förnekas de?

Historieprofessor Klas-Göran Karlsson och doktorand Maria Karlsson från Lunds universitet mötte hundratalet elever på Hässleholms Tekniska Skola på en forskningsdag för att svara på frågor i ämnet. Dagen anordnades i samarbete med Forskningsnätet. Läs mer »

Utvärdering visar: Forskningsnätet på rätt väg

Postad: March 13th, 2015, av olle

Symposium>> Hur skapas möten mellan vetenskapsvärlden och gymnasister på bästa sätt? Varför är det viktigt? Vilka erfarenheter kan man dra av Forskningsnätet Skånes arbete på området, som nu pågått sedan 1999 – och vad kan göras bättre? Om detta handlar projektet Skola möter vetenskap, som drivits av Forskningsnätet Skåne (FS) och Vetenskap & Allmänhet (VA) sedan 2012.
Tisdagen den 10 mars 2015 hölls ett avrapporteringsseminarium i S:t Petri skolas aula i Malmö, där en utvärdering av projektet presenterades, med efterföljande diskussion. Läs mer »

HTS startar husforskarprojekt i medicin

Postad: February 16th, 2015, av olle

Nyheter>> HTS i Hässleholm och Forskningsnätet startar ett husforskarprojekt i samarbete med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. En klass i Hässleholm kommer att intervjua forskare till webbtidningen #Vetenskap #Hälsa som startade förra året. I den skriver gymnasielever om den senaste medicinska forskningen vid Lunds universitet med redaktören och projektledaren Karin Andén som handledare. På HTS koordineras projektet av försteläraren Johan Söderlund. Läs mer »

Elever mötte tålmodig Nobelpristagare

Postad: December 25th, 2014, av olle

Genomfört>> Hur känns det att ägna 1500 timmar åt experiment – innan ett lyckat resultat äntligen infinner sig?
Den frågan fick en av Nobelpristagarna i fysik 2014, professor Hiroshi Amano från Nagoyauniversitetet i Japan efter sin Nobelföreläsning i Lund strax före jul. Men professor Amano som gjort banbrytande insatser i utvecklingen av LED-tekniken, verkade närmast ha svårt att förstå frågan. Att experimentera länge utan att lyckas åstadkomma det man vill är forskarens lott, menade han, det tillför nya perspektiv och leder oftast framåt till slut.
En nyttig lärdom som förhoppningsvis föll i god hjord hos de 12 elever från skolor i Forskningsnätet som var på plats. En annan grupp elever lyssnade ett par dagar senare på ytterligare ett Nobelföredrag, denna gång av professor William E. Moerner från Stanforduniversitetet, en av årets kemipristagare.
Möten med Nobelpristagare har ordnats av Forskningsnätet sedan 2009. Läs mer »

Stipendiater rapporterar från ESOF 2014

Postad: September 18th, 2014, av olle

Genomfört>> I juni genomfördes den stora allmänvetenskapliga konferensen ESOF 2014 i Köpenhamn. ESOF utläses “EuroScience Open Forum”. Årets tema vara “Building bridges” och med det syftade man bland annat på kontakt mellan olika vetenskapsområden. Bland de åtta vetenskapliga temana märktes hälsosamma samhällen, lärande på 2000-talet och grön ekonomi. ESOF-konferenserna hålls vartannat år och ordnas av den europeiska vetenskapsorganisationen EuroScience som är öppen för alla. Den första ESOF-konferensen hölls i Stockholm 2004 och blev en stor framgång. Nästa gång, 2016, står Manchester i England som värd.
Forskningsnätet hade två av sina sommarstipendiater på plats i Köpenhamn, Mohammed Dhyaaldain från HTS i Hässleholm och Lisa Kamps från Nicolaiskolan i Helsingborg. Deras handledare och lots var fil dr Anna-Lena Godhe från Forskningsnätets systerorganisation VIS, Vetenskap i Skolan. Båda stipendiaterna lämnade utförliga och mycket läsvärda rapporter. Det kan du själv förvissa dig om genom att läsa Lisas rapport som finns utlagd här.