Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Stipendiater rapporterar från ESOF 2014

Genomfört>> I juni genomfördes den stora allmänvetenskapliga konferensen ESOF 2014 i Köpenhamn. ESOF utläses “EuroScience Open Forum”. Årets tema vara “Building bridges” och med det syftade man bland annat på kontakt mellan olika vetenskapsområden. Bland de åtta vetenskapliga temana märktes hälsosamma samhällen, lärande på 2000-talet och grön ekonomi. ESOF-konferenserna hålls vartannat år och ordnas av den europeiska vetenskapsorganisationen EuroScience som är öppen för alla. Den första ESOF-konferensen hölls i Stockholm 2004 och blev en stor framgång. Nästa gång, 2016, står Manchester i England som värd.
Forskningsnätet hade två av sina sommarstipendiater på plats i Köpenhamn, Mohammed Dhyaaldain från HTS i Hässleholm och Lisa Kamps från Nicolaiskolan i Helsingborg. Deras handledare och lots var fil dr Anna-Lena Godhe från Forskningsnätets systerorganisation VIS, Vetenskap i Skolan. Båda stipendiaterna lämnade utförliga och mycket läsvärda rapporter. Det kan du själv förvissa dig om genom att läsa Lisas rapport som finns utlagd här.

Comments are closed.