Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Nanoprojekt i skolan tar form

Nyhet>> 2014 startade Nanometerkonsortiet i Lund ett stort EU-finansierat doktorandprojekt, PhD4Energy. Tolv forskarstuderande från olika länder deltar. En viktig del av denna forskarutbildning är att föra ut nanovetande till allmänheten, särskilt skolan. Forskningsnätet är samarbetspartner i detta arbete.
På nanosidan fungerar fil dr Maria Messing på institutionen för fasta tillståndets fysik som samordnare. Forskningsnätets projektledare är fil dr Marianne Paulsson, med många års erfarenhet som lektor och rektor. Tillsammans har de båda under några veckor informerat på skolorna om möjligheten att välja nano som ämne för gymnasiearbetet.Under september 2015 har 225 elever och ett 30-tal lärare på fyra skolor fått veta mer om projektet, bl a om möjligheten att få göra praktiska laborationer hos nanoforskarna på Lunds universitet. Maria har samtidigt i föredragsform presenterat nanovetenskapens aktuella läge och tillämpningar.

I höst är det meningen att elever ska få komma en halv dag till teknisk nanovetenskap i Lund och labba med någon av nanodoktoranderna som handledare. De kan välja projekt med inriktning på antingen fysik eller biologi. Marias forskningsgrupp har också tagit fram förberedelsematerial för elever och lärare.

Men det handlar inte bara om labbande utan också om nyttig språkövning. Eftersom doktoranderna kommer från många länder är arbetsspråket engelska.

Fyra elever från varje skola får chansen. De skolor som deltar är än så länge Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg, S:t Petri skola i Malmö och Hässleholms Tekniska Skola men fler väntas komma med.

Comments are closed.