Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Forskningsnätet lägger om kursen

Nyheter>> Forskningsnätet Skåne kommer i fortsättningen att satsa mest på längre projekt. Forskningsdagarna blir färre.  Bakgrund till den här prioriteringen är bl a slutsatser av den utvärdering av Forskningsnätet som föreningen Vetenskap & Allmänhet gjorde 2012-2015.
De längre projekten är s k husforskarprojekt med koppling till gymnasiearbetet, vilket betyder att en eller flera forskare går in som stöd till lärare och elever.
Som tidigare kommer Forskningsnätet även 2016 att dela ut sommarstipendier. Också möten med Nobelpristagare står på programmet.
Bästa sättet att följa Forskningsnätets verksamhet i fortsättningen är att se efter i På agendan i menyn här till vänster.

De aktuella prioriteringarna görs också för att möta en framtida ekonomisk situation där externa ekonomiska bidrag spelar minskad roll och skolorna själva står för en allt större del av kostnaden för verksamheten.

Ett 10-tal husforskarprojekt har genomförts eller pågår inom Forskningsnätet. Bland teman för projekten märks stress, genusvetenskap och frågan vad liv är.

VIS, Vetenskap i Skolan, har sedan 2013 svarat för planering och genomförande av de projekt som Forskningsnätet initierat. Detta samarbete går vidare.

Forskningsnätet Skåne består av Olympiaskolan, Nicolaiskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg, S:t Petri skola i Malmö och Hässleholms Tekniska Skola, HTS. Samarbetet drivs i föreningsform.

Comments are closed.