Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Forskningsnätet Skåne – kontaktuppgifter

Verksamhetsledare
Maria Brännström, +46(0)708 974 894
maria.brannstrom@forskningsnatet.se

Bitr verksamhetsledare:
Vakant

Adresser
Forskningsnätet Skåne, c/o S:t Petri skola, Fersens väg 1, 211 42 Malmö, Sweden
info@forskningsnatet.se