Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Vilka har medverkat i Forskningsnätet?

Många forskare har medverkat sedan Forskningsnätet startade år 2000. De representerar en lång rad olika ämnen och forskningsinstitutioner.

Det flesta medverkande är forskare från universitet, högskolor, företag eller forskningsinstitut men ibland medverkar personer som inte är forskare knutna till akademi eller företag. Det kan vara någon med djup kunskap om ett ämne eller någon med en annan koppling till forskning, t ex en vetenskapsjournalist, en forskningsdebattör eller någon som arbetar inom det forskningspolitiska fältet.

Åtskilliga medverkande har deltagit mer än en gång. Många är beredda att ställa upp igen i mån av tid. Forskningsnätet kan i många fall förmedla kontakt.

Bland mer allmänt kända medverkande märks Jan Hjärpe, islamolog, Dick Harrison, historiker, Nils Uddenberg, medicinare och biolog, Peter Gärdenfors, kognitionsforskare, Marie Rådbo, astronom, Jonas Frykman, etnolog, Christina Fjellström, måltidsforskare, Ulf Danielsson, teoretisk fysiker, Cecilia Lindqvist, Kinaexpert, Rolf Gustavsson, journalist, och Nicklas Lundblad, informatikvetare. Forskningsnätet (på S:t Petri skola i Malmö) har också gästats av en Nobelpristagare i kemi (2009), professor Thomas A. Steitz, Yale University.

En lista över medverkande finns här. Listan uppdateras regelbundet efter varje nytt program. Uppgifter om titel, lärosäte (motsvarande) eller expertområden revideras dock inte konsekvent utan speglar normalt vad som gällde vid senaste medverkan.