Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

På agendan

Senaste uppdatering 7 april 2016. Vill du ha mer information eller föreslå något ämne, kontakta Forskningsnätets verksamhetsledare.

* betyder att skolan deltar i aktivitet på en annan skola eller en annan ort.
** betyder annan arrangör än Forskningsnätet

>

VAD PÅGÅR DET HÄR LÄSÅRET?

(OBS – programmen sorterade i omvänd datumordning – de senaste överst på listan)

VT 2016

SPRÅKET FÖRÄNDRAS HELA TIDEN – GRAMMATIK. Forskningsdag med professor Gunlög Josefsson, Lunds universitet.
Olympiaskolan – Helsingborg. Genomfört  9 februari 2016.

SPRÅKET FÖRÄNDRAS HELA TIDEN – SPRÅKHISTORIA. Forskningsdag med språkhistorisk inriktning med professor Lars-Olof Delsing, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 4 februari 2016.


HT 2015

NOBELPRISTAGARMÖTEN. Forskningsnätet ordnar sedan flera år i möjligaste mån möten med dem av årets Nobelpristagare i medicin, fysik, kemi och ekonomi som besöker Lunds universitet. Inga Nobelpristagare besökte Lund december 2015

DET FÖRFLUTNAS KRAFT. OM HISTORIEBRUK. Medverkande: Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet.
Olympiaskolan – Helsingborg. Genomfört 12 november  2015.

ATT ARBETA VETENSKAPLIGT. Kortkurs med inriktning på gymnasiearbetet. Innehåll bl a: formulera vetenskapliga frågor, lägga upp undersökningar och presentera resultat. Kursledare: Docent Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola.
HTS – Hässleholm.  Genomfört 25 september 2015.

HäLSA OCH LIVSSTIL. Forskningsdag med docent Klas Sjöberg, invärtesmedicinare Lunds universitet, och docent Søren Berg, sömnforskare Lunds universitet.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 22 september 2015 .

EFTERTRÄFF MED SOMMARSTIPENDIATER. Uppföljningsmöte med stipendiater och handledare. Projektledare: Lektor Marianne Almström.
Samtliga skolor. Genomfört på Vattenhallen, LTH, 17 september 2014.

VAD ÄR NANOVETENSKAP? Föredrag av FD Maria Messing, Lunds universitet. Introduktion till husforskarprojekt.
HTS – Hässleholm. Genomfört 1 september 2015.
S:t Petri skola – Malmö: Genomfört 4 september 2015.
Olympiaskolan, Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 14 september 2015.

…..

Husforskarprojekt (pågående eller under planering)
Husforskarprojekt är längre projekt med forskare, vanligtvis med nära koppling till gymnasiearbetet.

SOMMARSTIPENDIATER HOS FORSKARE. För femte året i följd kommer Forskningsnätet att ha sommarstipendiater hos forskare, dvs elever som får vistas två veckor i en forskningsmiljö. Sommaren 2016 är antalet stipendiater 12. Totala antalet stipendiater sedan starten 2012 är därmed upp i 50.

ATT ARBETA VETENSKAPLIGT. Innehåll bl a: formulera vetenskapliga frågor, lägga upp undersökningar och presentera resultat. Leds av docent Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Pågår.

GENUSVETENSKAP. Leds av fil dr Jesper Fundberg, Malmö högskola.
S:t Petri skola – Malmö. Pågår.

NANOVETENSKAP. Leds av fil dr Maria Messing, Lunds universitet och fil dr Marianne Paulsson, VIS. I projektet medvekar flera av de 12 internationella doktorander inom programmet PhD4Energy vid Lunds universitet som började sina forskarstudier. I samverkan med Nanokonsortiet i Lund.
S:t Petri skola – Malmö. Pågår.

ATT ARBETA VETENSKAPLIGT – NV-INRIKTNING. Tvärvetenskapligt med preliminärt tema Vad är liv? Medverkande: Docent Jessica Abbott, Lunds universitet, m fl
S:t Petri skola – Malmö. Under planeringVERKSAMHET LÄSÅRET 2014-15

VT 2015

RÄTTSPSYKIATRI – VÅRD ELLER FÄNGELSE? Forskarföredrag och workshop med Sara Bromander, läkare och forskare vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning, Stockholm.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 27 april 2015.

VAD ÄR EPIGENETIK? Forskningsdag med docent Jessica Abbott, forskare i evolutionär ekologi, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 22 april 2015.

INTERNET OF THINGS. Forskningsdag med Bogdan Tudosuio, teknisk chef Modcam AB och projektledare Mobile Heights.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 20 april 2015.

HäLSA OCH LIVSSTIL. Forskningsdag med docent Klas Sjöberg, invärtesmedicinare Lunds universitet, och docent Søren Berg, sömnforskare Lunds universitet.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Flyttat till ht 2015 – datum ej fastställt.

FOLKMORD – FAKTA OCH FÖRNEKELSE. Forskningsdag med professor Klas-Göran Karlsson och doktorand Maria Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet.
Olympiaskolan – Helsingborg. Genomfört 11 mars 2015.
Nicolaiskolan – Helsingborg.  Genomfört 11 mars 2015.
HTS- Hässleholm. Genomfört 25 mars 2015.

KLIMAT OCH VÄDER. Forskningsdag med Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet, och medlem i FN:s klimatpanel IPCC.
Olympiaskolan – Helsingborg. Genomfört 25 februari 2015.

SPRÅKET FÖRÄNDRAS HELA TIDEN – SPRÅKHISTORIA. Forskningsdag med språkhistorisk inriktning med professor Lars-Olof Delsing, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 10 februari 2015.

SPRÅKET FÖRÄNDRAS HELA TIDEN – GRAMMATIK. Forskningsdag med professor Gunlög Josefsson, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 4 februari 2015.

KLIMAT OCH VÄDER. Forskningsdag med Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet, och medlem i FN:s klimatpanel IPCC.
S:t Petri skola – Malmö. Genomfört 16 januari 2015.


Husforskarprojekt (pågående, under planering)

Längre projekt med forskare, ofta med nära koppling till gymnasiearbetet.

ATT ARBETA VETENSKAPLIGT. Innehåll bl a: formulera vetenskapliga frågor, lägga upp undersökningar och presentera resultat. Kursledare: Docent Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Pågår.

DEN DIGITALA FRAMTIDEN. 2014-15. Uppskjutet.

FORSKNING OM HÄLSA. 2014-15. Föreläsningar, paneler. Elever intervjuar forskare för artiklar till webbtidning. I samarbete med Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och Region Skåne.
HTS – Hässleholm. Pågår.

GENUSVETENSKAP. Leds av fil dr Jesper Fundberg, Malmö högskola.
S:t Petri skola – Malmö. Pågår.


HT 2014

MATEMATISK STATISTIK. Forskarföredrag. Professor Andreas Jakobsson, Lunds universitet.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genpomfölrt 17 december 2014.

NOBELPRISTAGARMÖTEN. Forskningsnätet ordnar sedan flera år olika former av möten med årets Nobelpristagare i medicin, fysik, kemi och ekonomi.
2014 deltar elever i följande program:
Tycho Braheskolan – Helsingborg, S:t Petri skola – Malmö, HTS – Hässleholm.
** Föreläsning i Lund 15 december av Nobelpristagaren i fysik 2014, professor Hiroshi Amano, Nagoya University, Japan:
“Blue LED:s – Filling the world with new light.” – Genomfört.
Tycho Braheskolan – Helsingborg.
** Föreläsning i Lund 17 december av Nobelpristagaren 2014 i kemi, professor William E. Moerner, Stanford University, USA:
“Single Molecules, Super-Resolution Microscopy and Molecular Dynamics in Solution.” – Genomfört.

ATT ARBETA VETENSKAPLIGT. Husforskarprojekt 2014-15 (med inriktning på gymnasiearbetet). Innehåll bl a: formulera vetenskapliga frågor, lägga upp undersökningar och presentera resultat. Kursledare: Docent Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 25 november.
S:t Petri skola – Malmö. Flyttat till senare termin.
HTS – Hässleholm.  Genomfört 7 november 2014.

DET FÖRFLUTNAS KRAFT. OM HISTORIEBRUK. Medverkande: Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet.
Olympiaskolan – Helsingborg. Genomfört 21 november  2014.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 21 november.
HTS – Hässleholm. 27 november 2014.

EKONOMIDAGAR 2014: NÄTVERK, SOCIALA MEDIER, SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP, HÅLLBARHET – NYCKELORD FÖR FRAMTIDENS FÖRETAGARE. Föredrag och workshop
med Magnus Thure Nilsson, VD Media Evolution, Charlotta Rydholm, konsult, Urban Inspiration, Hanna Sigsjö, projektledare Mötesplatsen för Social Innovation, Malmö högskola, Eva Engquist, konsult ARC AB och tidigare vicerektor Malmö högskola.
Nicolaiskolan – Helsingborg. Genomfört 4 november och 12 november 2014.

EFTERTRÄFF MED SOMMARSTIPENDIATER. Uppföljningsmöte med stipendiater och handledare.
Samtliga skolor. Genomfört på Vattenhallen, LTH, 24 september 2014.

FORSKARE OM VAL OCH POLITIK. Forskningsdag inför valen till EU-parlamentet och Sveriges riksdag. Medverkande: Janna Lundberg, doktorand utbildningsvetenskap, Lunds universitet, Anders Hellström, docent statsvetenskap, Malmö högskola, Christian Fernández, docent statsvetenskap, Malmö högskola.
Nicolaiskolan – Helsingborg. Genomfört 4 september 2014.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 4 september 2014.

HUSFORSKARPROJEKT. 2014-15. Inriktningar: Hälsa och digital utveckling.
HTS – Hässleholm.

GENUSVETENSKAP. Husforskarprojekt 2014-15 med fil dr Jesper Fundberg, Malmö högskola.
S:t Petri skola – Malmö. Startade i september.


VERKSAMHET LÄSÅRET 2013-14

KAN EN SKALBAGGE FÖRBÄTTRA DIESELMOTORN? Ett exempel på biomimetik, presenterat av Peter Larsson, civilingenjör, knuten till Swedish Biomimetics 3000 AB och industridoktorand, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 4 juni 2014.

HÄLSA OCH STRESS. Forskningsdag med docent Klas Sjöberg, invärtesmedicinare Lunds universitet, och docent Søren Berg, sömnforskare Lunds universitet.ÖG
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 27 maj 2014.

ENERGI OCH BYGGNADSDESIGN. Studiebesök på LTH, Lund, med Maria Wall, universitetslektor, och Henrik Davidsson, forskare.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 22 maj 2014.

DEN NYA ANDLIGHETEN – KRIMINALISERING I STÄLLET FÖR SEKULARISERING. Forskningsdag med professor Antoon Geels, Lunds universitet.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 5 maj 2014

HUMLABBDAGEN. Visning av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och föredrag av forskarna Jana Halsanova, Marcus Nyström, Roger Johansson, Victoria Johansson och Susan Sayehli .
HTS- Hässleholm. Genomfört 30 april 2014.

HäLSA OCH LIVSSTIL. Forskningsdag med docent Klas Sjöberg, invärtesmedicinare Lunds universitet, och docent Søren Berg, sömnforskare Lunds universitet.
HTS- Hässleholm. Genomfört 23 april 2014.

KAN NATUREN INSPIRERA TEKNIKEN? Forskningsdag om biomimetik med bl a Natalie Rousseau, affärsutvecklare på Swedish Biomimetics 3000 AB i Oxford och Peter Larsson, civilingenjör, doktorand, Lunds universitet.
Olympiaskolan – Helsingborg. Genomfört 11 april 2014.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 11 april 2014.

RÄTTSPSYKIATRI – VÅRD ELLER FÄNGELSE? Forskarföredrag av Sara Bromander, läkare och forskare vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning, Stockholm.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 21 mars 2014.

FOLKMORD – FAKTA OCH FÖRNEKELSE. Forskningsdag med professor Klas-Göran Karlsson och doktorand Maria Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet.
Nicolaiskolan – Helsingborg. Genomfört 28 februari 2014.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 28 februari 2014.
HTS- Hässleholm. Genomfört 1 april 2014.

SPRÅKET FÖRÄNDRAS HELA TIDEN. Forskningsdag med språkhistorisk inriktning med professor Lars-Olof Delsing, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 4 februari 2014.

KOM IGEN, GUBBAR! Forskningsdag med genusvetenskaplig inriktning med fil dr Jesper Fundberg, Malmö högskola.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 20 januari 2014.
Olympia – Helsingborg. Tidpunkt ej bestämd.

EYETRACKING. Samarbete med Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Ett s k husforskarprojekt som startade ht 2013 och pågår under vt 2014.
S:t Petri – Malmö. Pågående.

TOP CLASS IN SCIENCE. Europeisk tävling i naturvetenskap som leds från University of East Anglia, Storbritannien. Genomförs på internet. Vänder sig till grundskolan
Pågår februari-juni 2014.
Sätoftaskolan – Höör.
Sandåkerskolan – Landskrona.
Eklidens skola – Nacka.


HT 2013

MÖTE MED NOBELPRISTAGARE . Elever från Olympiaskolan, S:t Petri skola och HTS lyssnade på och ställde frågor till en av 2013 års Nobelpristagare i kemi, professor Arieh Warshel, University of Southern University. Samarbete med Kemiska Föreningen, Lund.
Lund. Genomfört 17 december 2013.

KLIMAT OCH VÄDER. Forskningsdag med Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet, och medlem i FN:s klimatpanel IPCC.
S:t Petri skola – Malmö. Genomfört 4 december 2013.

KAN STAMCELLER BOTA ALLVARLIGA SJUKDOMAR? Forskningsdag med fil dr Mattias Magnusson, Lunds universitet.
S:t Petri skola – Malmö. Genomfört 25 november 2013.

3D-SKRIVARE – EN REVOLUTION? Studiebesök på GT Prototyper, Ystad. Utveclingschef Lasse Gistorp m fl.
*HTS – Hässleholm. Genomfört 7 november 2013.
*Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 15 oktober 2013.

FOLKMORD – FAKTA OCH FÖRNEKELSE. Forskningsdag med professor Klas-Göran Karlsson och doktorand Maria Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet.
S:t Petri skola – Malmö. Genomfört 5 november 2013.

INTERNET. Om bloggande, sociala medier och näthat. Forskningsdag med doktorand Marcin de Kaminsky, och fil dr Karl Dahlstrand, rättssociologiska institutionen, Lunds universitet.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 4 november 2013.

MATEMATISK KAOSTEORI. Forskningsdag med professor Mario Natiello, Lunds universitet.
Olympiaskolan – Helsingborg.  Genomfört 14 oktober 2013.
Tycho Braheskolan – Helsingborg. Genomfört 14 oktober 2013.

PRESENTATION AV SKÅNECIRKELN (forskningscirkel om bedömning av vetenskaplig föreståelse). Fil lic Maria Brännström m fl, Forskningsnätet Skåne.
Skolledarkonferensen i Tylösand. Genomfört 27 september 2013.

HUSFORSKARPROJEKT OM EYE-TRACKING. Samarbete med Humanistlaboratoriet, Lunds universitet.
S:t Petri skola – Malmö. Pågår under läsåret.

>

>

TIDIGARE GENOMFÖRDA PROGRAM

Ett urval – en del av programmen kan i mån av de medverkandes tid genomföras på gymnasieskolor. För fler ämnen och medverkande se http://www.forskningsnatet.se/om-forskningsnatet-skane/vad-gor-forskningsnatet/ och http://www.forskningsnatet.se/om-forskningsnatet-skane/medverkande/.

SEXUALITETENS VAR, NäR, HUR OCH VARFÖR? Idéhistoriska perspektiv på sexualitet under olika epoker och i olika miljöer. Medverkande: fil dr Charlotte Christensen-Nugues och Irene Pelayo, idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
S:t Petri skola – Malmö. Genomfört 26 april 2013
HTS – Hässleholm. Genomfört 26 april 2013.

STUDIEBESÖK PÅ FORSKARNäTVERKET PLANT LINK, SLU/ALNARP. Medverkande: Fil dr Erik Alexandersson, doktorand Kibrom Abreha och  doktorand Emelie Ivarson, SLU/Alnarp.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 22 april 2013.

GENTEKNIK OCH DESS MÖJLIGHETER. Forskningsdag med doktorand Emelie Ivarson, SLU/Alnarp.
S:t Petri – Malmö. Genomfört18 april 2013.

NANO – INTE BARA MINDRE UTAN ANNORLUNDA. Forskningsdag om nanovetenskap och nanoteknologi med fil dr Maria Messing och doktorand Linus Ludvigsson, Lunds universitet.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 10 april 2013.

RELIGION – ETT FENOMEN MED MÅNGA BOTTNAR. Om religionsdebatt, ateism vs religion, religion och evolutionslära, religion och politik. Medverkande professor Olav Hammer, Syddansk Universitet, Odense.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 10 april 2013.

ATT ANVäNDA SKRIFTLIGT KäLLMATERIAL. Workshop för lärare med professor Olav Hammer, Syddansk Universitet, Odense.
S:t Petri – Malmö m fl skolor. Genomfört 10 april 2013.

KAN MUSIKEN PÅVERKA VÅR STRESSKäNSLIGHET? Ingår i husforskarprojekt om stress. Föredrag av professor Töres Theorell, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 19 mars 2013.

FRÅGA FORSKARNA OM STRESS. Ingår i husforskarprojekt om stress. Elever och lärare ställer frågor till en panel bestående av docent Klas Sjöberg, invärtesmedicinare Lunds universitet, docent Søren Berg, sömnforskare Lunds universitet och docent Thorbjörn Laike, miljöpsykolog Lunds universitet/LTH.
HTS – Hässleholm. Genomfört18 mars 2013.

KNAKAR EU I FOGARNA? Om konsekvenser för politik och ekonomi av den pågående krisen inom EU. Forskningsdag med professor Bo Petersson, Malmö högskola, och fil dr Johan Blomquist, AgriFood Economics Centre (Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet).
HTS – Hässleholm. Genomfört 18 mars 2013.

OM HISTORIEBRUK I UNDERVISNINGEN. Föredrag och diskussion, för lärare. Medverkande: Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 7 mars 2013.

FOLKMORD – FAKTA OCH FÖRNEKELSE. Forskningsdag med professor Klas-Göran Karlsson och doktorand Maria Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 7 mars 2013.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 9 april 2013.

VAD äR ETT SPRÅK? Forskningsdag om språk, kultur och samhälle med professor Sven Strömqvist, Lunds universitet.
Österlengymnasiet. Genomfört 5 mars 2013.

FÖRäNDRING I NATUREN. Forskningsdagar om evolution och epigenetik med professor Staffan Ulfstrand, Uppsala universitet, och fil dr Jessica Abbott, Lunds universitet.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 12 april 2013.
HTS – Hässleholm. Genomfört 14 februari 2013 (epigenetik) och 11 april (evolution).

MäNSKLIGA RäTTIGHETER. Forskningsdag med doktorand Emma Söderman, Malmö högskola.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 7 februari 2013.
S:t Petri skola- Malmö. Genomfört 7 februari 2013.

FORSKNINGSCIRKELN “SKÅNECIRKELN”. Forskningscirkel för lärare om bedömning av vetenskaplig förståelse och förmåga. Sluten krets med deltagare från Österlengymnasiet, Skolstaden och HTS.
Sammankomster: 10 januari, 14 februari, 13 mars, 11 april, 20 maj 2013.

MÖTE MED 2012 ÅRS NOBELPRISTAGARE I LUND. Föredrag och frågestunder med Nobelpristagarna John Gurdon (medicin), Brian Kobilka (kemi) samt Serge Haroche och David Wineland (fysik).
Österlengymnasiet, Skolstaden, S:t Petri, HTS. Genomfört 14 december 2012.

INVANDRARE SOM BYGGDE SVERIGE. Föredrag och seminarium med författaren Anders Johnson.
S:t Petri skola – Malmö (frukostföredrag, även för allmäönheten. Genomfört 14 november 2012.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 14 november 2012.

DET FÖRFLUTNAS KRAFT. OM HISTORIEBRUK. Medverkande: Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 6 november 2012.

DETALJERNA SOM AVGÖR. Aktuella forskarperspektiv på detaljhandeln. I samarbete med ISM, Lunds universitet, och CFR, Handelshögskolan i Stockholm. Forskningsnätets sjätte forskningsdag om detaljhandel. Genomförs med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 5 november 2012.
*HTS – Hässleholm. Genomfört 5 november 2012.

FÖRäNDRING I NATUREN. FORSKNINGSDAG OM EVOLUTION OCH EPIGENETIK. Medverkande: Professor Staffan Ulfstrand, Uppsala universitet, och fil dr Jessica Abbott, Lunds universitet.
S:t Petri skola- Malmö. Genomfört 4 oktober 2012.

ÖSTERSJÖN – EXPLOATERAT HAV. Biologiska och historiska perspektiv på Östersjön. Forskningsdag med professor Sture Hansson, Stockholms universitet, och professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet. OBS – även kvällsföredrag för allmänheten måndag 24/9 (biologi, ekologi – Sture Hansson) och tisdag 25/9 (historia – Klas-Göran Karlsson) – kl 19.00, Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn. I samarbete med Marint centrum i Simrishamn.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 25 september 2012.

KNAKAR EU I FOGARNA? Om konsekvenser för politik och ekonomi av den pågående krisen inom EU. Forskningsdag med professor Bo Petersson, Malmö högskola, och fil dr Johan Blomquist, AgriFood Economics Centre (Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet).
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 18 september 2012.

FORSKNINGSCIRKELN “SKÅNECIRKELN”. Forskningscirkel för lärare om bedömning av vetenskaplig förståelse och förmåga. Sluten krets med deltagare från Österlengymnasiet, Skolstaden och HTS.
Start: Genomfört 6/9 2012.

MER VETENSKAP I SKOLAN? Arbetssymposium med forskare, lärare, skolledare m fl. Inledare: Professor Peter Gärdenfors, Lunds universitet: “Lusten att förstå hur världen hänger ihop”. Moderator: Lars Mogensen. Plats: S:t Petri skola, Malmö. I samarbete med föreningen Vetenskap & Allmänhet/VA och med stöd av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Skolverket, Region Skåne och Oscar och Maria Ekmans donationsfond.
Genomfört 28 augusti 2012.

MäNNISKAN, NATUREN OCH TEKNIKEN. Upptakt till husforskarprojekt om hållbarhet och miljö. Medverkande: fil dr Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola. För lärare.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 16 augusti 2012.

STUDIEBESÖK PÅ HUMANISTLABORATORIET. Medverkande: fil dr Victoria Johansson, lingvistik, Lunds universitet m fl.
S:t Petri skola* – Malmö. Genomfört 12 juni 2012.

GMO eller inte GMO? Forskningsdag med professor Sten Stymne, växtförädling och bioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 15 maj 2012.

DETTA äR HUMANISTLABORATORIET. Forskning och faciliteter vid Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet presenteras. Inledning till tvärvetenskapligt språkprojekt på S:t Petri skola. Medverkande: fil dr Victoria Johansson, lingvistik, Lunds universitet.
S:t Petri skola – Malmö. Genomfört 14 maj 2012.

MÖTE MED FORSKNINGSAMBASSADÖRERNA. Tema: Hur använda forskande lärare som resurs i skolan? Idé- och planeringsmöte.
FoU Malmö-utbildning. Genomfört 9 maj 2012.

STUDIEBESÖK PÅ ALNARP OCH FORSKNINGSPROJEKTET PLANT LINK. Studiegrupp från Hekima Secondary School, Tanzania, och S:t Petri skola, Malmö, besöker forskningsprojektet Plant Link, ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Medverkande: fil dr Erik Alexandersson, projektkoordinator, Plant Link, m fl.
SLU – Alnarp. Genomfört 9 maj 2012.

UR SEXUALITETENS IDÍHISTORIA. Synen på sexualitet under olika epoker och i olika miljöer. Medverkande: fil dr Charlotte Christensen-Nugues, Agneta Helmius och Irene Pelayo, idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 7 maj 2012.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 8 maj 2012.
S:t Petri skola – Malmö. Genomfört 8 maj 2012.

NANO – INTE BARA MINDRE UTAN ANNORLUNDA. Var går nanovetenskapens och nanoteknologins frontlinjer idag? Vad väntar i morgon? Föredrag för lärare av professor Heiner Linke, Nanometerkonsortiet, Lunds universitet.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 23 april 2012.

DET FÖRFLUTNAS KRAFT. Om historiebruk. Forskningsdag med professor Klas-Göran Karlsson , Historiska institutionen, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 18 mars 2012
S:t Petri skola – Malmö. Genomfört 18 mars 2012.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 23 mars 2012.

DRÖMMEN OM DEN EFFEKTIVA ORGANISATIONEN. 100 år av idéer om management och ledarskap. Forskningsdag med docent Karin Brunsson, företagsekonomi, Uppsala universitet. Utfrågare på Österlengymnasiet: Agneta Nordin, journalist.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 29 mars 2012.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 30 mars 2012.

MÖTE MED FORSKNINGSAMBASSADÖRERNA. Tema: Utbildningsvetenskap i skolan. Medverkande: fil dr Birgitta Henecke, Kommunförbundet Skåne, FoU-chef Leif Åhlander, FoU Malmö-utbildning, fil lic Maria Brännström, Forskningsnätet Skåne.
FoU Malmö-utbildning. Genomfört 26 mars 2012.

VAD äR FORSKNING? Kurs i naturvetenskaplig metod med professor Anders Brodin, teoretisk ekologi, Lunds universitet.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 7 mars 2012.

FOLKMORD – FAKTA OCH FÖRNEKELSE. Forskningsdag med professor Klas-Göran Karlsson och doktorand Maria Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet.
HTS – Hässleholm. Genomfört 5 mars 2012

HUR BEDÖMER VI VETENSKAPLIG FÖRSTÅELSE OCH VETENSKAPLIG FÖRMÅGA? Forskningscirkel för lärare i olika ämnen ledd av fil dr Anders Jönsson,lärarutbildningen, Högskolan i Kristianstad/Malmö högskola.
Pågår från februari 2012 t o m vt 2013.
Österlengymnasiet – Simrishamn.
S:t Petri skola – Malmö.
HTS – Hässleholm.

RELIGIONENS MÅNGA BOTTNAR. Om religionsdebatt, ateism vs religion, religion och evolutionslära, religion och politik. Medverkande professor Olav Hammer, Syddansk Universitet, Odense.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 26 januari 2012.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 27 januari 2012.
HTS – Hässleholm. Genomfört 27 januari 2012.

HäLSA OCH LIVSSTIL. Forskningsdag med docent Klas Sjöberg, invärtesmedicinare Lunds universitet, och docent Søren Berg, sömnforskare Lunds universitet.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 8 december 2011.

COMSCIENCE – DIABETESFORSKNINGENS FRONTLINJER. Medverkande: Professor Leif Groop, fil dr Ola Hansson och doktorand Wenny Poon, Lunds universitet. I samarbete med föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) och med stöd av EU.
S:t Petri – Malmö m fl skolor.Genomfört 24 november 2011.

VAD äR ETT SPRÅK? Forskningsdag om språk, kultur och samhälle med professor Sven Strömqvist, Lunds universitet.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 14 december 2011.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 23 november 2011.

NYA MAKTER – NY VäRLD? OM MAKTFÖRSKJUTNING I VäRLDEN. Panel och klassrumsbesök/seminarier. Medverkande: Professor Bo Petersson, statsvetare Malmö högskola, docent Ellen Hillbom, ekonomisk historiker Lunds universitet, och fil dr Lina Sturfelt, historiker Lunds universitet. Moderator: Lars Mogensen, journalist.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 24 oktober 2011 (FN-dagen).
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 5 december 2011.
S:t Petri – Malmö.Genomfört 5 december 2011.
HTS – Hässleholm. Genomfört 24 oktober 2011 (FN-dagen).

LäRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Lärarfortbildning med fil dr Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 31 oktober 2011.

> ENERGI OCH HÅLLBARHET I MäNNISKANS TIDSÅLDER. Forskningsdagar med universitetslektor Petter Persson, professor Villy Sundström, professor Astrid Kander (tidpunkt ej fastställd), professor Gunnar Lidén och tekn dr Eva Nordberg Karlsson, Lunds universitet. Program inom ramen för Kemins År 2011.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 14 oktober 2011.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 16 november 2011.
HTS – Hässleholm. Datum ej fastställt.
Pauli gymnasium – Malmö. Genomfört 16 november 2011.

MÖTE MED FORSKNINGSAMBASSADÖRERNA. Gäst: Professor Anders Sigrell, retorik, Lunds universitet, med föredraget “Forskningskommunikation – att välja språk konstruktivt”.
FoU Malmö-utbildning. Genomfört 14 september 2011.

FOLKMORD – FAKTA OCH FÖRNEKELSE. Forskningsdag med professor Klas-Göran Karlsson och doktorand Maria Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 7 september 2011.

LäRANDE BEDÖMNING. Lärarfortbildning i samverkan med Skolverket med fil dr Anders Jönsson, Högskolan i Kristianstad/Malmö högskola. Halvdagar om inte annat anges.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 15 augusti 2011 (heldag).
S:t Petri – Malmö. Genomfört 17 augusti 2011.
HTS – Hässleholm. Genomfört 12 augusti 2011.

PRODUKTUTVECKLING OCH DESIGN. Studiebesök i Malmö med föredrag och presentationer på spelföretaget Ozma, industridesignföretaget Zenit Design Group och Form Design Center (prel). Medverkande: Karin Ryding, spelutvecklare Ozma, Magnus Hansson, marknadschef Zenit, m fl. Genomfört 30 maj 2011.
*Österlengymnasiet – Simrishamn.
*HTS – Hässleholm

KäRLEKENS KEMI. Forskningsdag inom ramen för Kemins År 2011. Professor Ulf Ellervik, Kemicentrum, Lunds universitet.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 27 april 2011.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 27 april 2011.

SANNOLIKHET – VAD äR DET? Forskningsdag med universitetslektor Lena Zetterqvist, Lunds universitet.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 5 maj 2011.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 28 april 2011.

ESS OCH ANDRA STORSATSNINGAR – VAD BETYDER DE FÖR REGIONAL UTVECKLING OCH EKONOMI? (Prel rubrik.) Program med universitetslektor Ola Jonsson, Lunds universitet.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 3 maj 2011.
HTS – Hässleholm. Genomfört 3 maj 2011.

HÅLLBAR DETALJHANDEL. Forsknings- och branschdag med bl a forskare från ISM, institutionen för Service Management, Lunds universitet, Campus Helsingborg. Ordnas med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 22 mars 2011.

DETALJHANDEL KRING ÖRESUND. Forsknings- och branschdag med bl a forskare från ISM, institutionen för Service Management, Lunds universitet, Campus Helsingborg. Ordnas med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen.
Malmö Latin. Genomfört 23 mars 2011.
*Malmö Borgarskola. Genomfört 23 mars 2011.

KRITIK ELLER FOBI? EN ANALYS AV SYNEN PÅ ISLAM. Forskningsdag med professor Mattias Gardell, Uppsala universitet.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 11 mars 2011.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 11 mars 2011.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 10 mars 2011.
HTS – Hässleholm. Genomfört 10 mars 2011.

BILDER AV UNGDOM. OM UNGDOMSTIDENS IDENTITETSSKAPANDE. Föredrag och forskningsdag med professor Thomas Johansson, Göteborgs universitet.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 8 mars 2011 (i samband med manifestation av Internationella kvinnodagen).
Malmö Borgarskola. Genomförts 8 mars 2011.
HTS – Hässleholm. Genomfört 8 mars 2011.

VäXA UPP PÅ 2000-TALET. Föredrag och seminarium om droger, mobbning, ungdomars psykiska problem mm. Professor Thomas Johansson, Göteborgs universitet. Vänder sig lärare och andra yrkesgrupper inom skolan.
Malmö Latin. Genomfört 7 mars 2011.

UNDERSÖKNINGSMETOD. Kortkurs som inledning till enkätarbete inför detaljhandelsdagen i Malmö 23 mars 2011. Handledare: FD Ebba Lisberg-Jensen, Malmö högskola.
Malmö Latin. Genomfört 3 mars 2011.

STARTMÖTE MED NYTT SKÅNSKT NäTVERK FÖR FORSKANDE LäRARE. Gäst: Vetenskapsjournalisten professor Peter Sylwan, Lunds universitet, som talar om betydelsen av forskningskommunikation.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 16 februari 2011.

STUDIERESA TILL CFR/CENTER FOR RETAILING. CFR inom Handelshögskolan i Stockholm är en kandidatutbildning inriktad mot detaljhandeln, förlagd till Norrtälje. Ordnas med stöd av Hakon Swenson Stiftelsen. Genomfört 7-8 februari 2011 med elever och lärare från Österlengymnasiet – Simrishamn, Skolstaden – Helsingborg och Malmö Latin.

VAD äR ESS? Program om den planerade ESS-anläggningen i Lund – forskning och produktion, inverkan på regional ekonomi. FD Marie-Louise Ainalem och FD Andreas Jansson.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 1 mars 2011.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 3 februari 2011.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 3 februari 2011.
HTS – Hässleholm. Genomfört 1 februari 2011.

GRAPHENE: MATERIALS IN THE FLATLAND. Nobelprisföreläsning av den ena av 2011 års fysikpristagare, Dr. Konstantin Novoselov, University of Manchester. Skolorna i Forskningsnätet är inbjudna av arrangörerna, Fysiska och Astronomiska institutionerna vid Lunds universitet. Genomfört i Lund 13 december 2010.

VAD äR ETT SPRÅK? Forskningsdag om språk, kultur och samhälle med professor Sven Strömqvist, Lunds universitet.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 15 november 2010.

VAD KAN VI LäRA AV DIGITALA MEDIER? Föredrag och seminarium för elever och lärare med mediehistorikern docent Pelle Snickars, forskningschef på Kungliga Biblioteket.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 4 oktober 2010.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 4 oktober 2010.

FORSKARE OM VAL OCH POLITIK. Medverkande: Fil dr Anders Hellström, Malmö högskola, fil dr Sigrid Saveljeff, Malmö högskola, fil dr Jenny Kiiskinen, Malmö högskola, fil dr Gissur Erlingsson, Linköpings universitet, fil dr Magnus Jiborn, Sydsvenskan, och doktorand Mikael Persson, Göteborgs universitet. ämnen som tas upp: Småpartier, politisk kommunikation, opinionsundersökningar, politikens mörkare sidor samt politik och rationalitet.
S:t Petri – Malmö. Genomfört 7 september fm.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Genomfört 7 september em.
Skolstaden – Helsingborg. Genomfört 8 september fm.
HTS – Hässleholm. Genomfört 8 september em.

BEHÖVS FORSKARNA I SKOLAN? Forskningsnätets 10-årssymposium. Estradsamtal och seminarium med fysikern professor Ulf Danielsson, Uppsala universitet, astronomen universitetslektor och prodekan Marie Rådbo, Göteborgs universitet, och historikern fil dr Johan Östling, Lunds universitet. I samarbete med RMS/FoU-utbildning, Malmö stad.
S:t Petri – Malmö, *Österlengymnasiet, *Skolstaden, *HTS, *Malmö Latin. Genomfört 19 augusti 2010.

EU OCH FRAMTIDEN. Medverkande fil dr Anders Hellström, fil dr Christian Fernandez och Anamaria Dutceac Segesten, PhD, Malmö högskola/Lunds universitet. I samarbete med Centrum för Europaforskning, Lunds universitet. Genomfört på S:t Petri (Malmö), Hässleholms Tekniska Skola och Skolstaden (Helsingborg). Vt och ht 2009.

EU SOM EUROPEISK OCH GLOBAL AKTÖR. Professor Bo Petersson, fil dr Fredrik Wilhelmsson och fil dr Rikard Bengtsson, Lunds universitet. I samarbete med Centrum för Europaforskning, Lunds universitet. Genomfört på Sydskånska gymnasiet (Ystad) och Österlengymnasiet (Simrishamn) ht 2009.

HäLSA & LIVSSTIL. Forskningsdag om folksjukdomar, kostforskning och sömnforskning med docent Klas Sjöberg, Universitetssjukhuset MAS (Malmö), och docent Søren Berg, unversitetssjukhuset i Lund. Genomfört på Österlengymnasiet (Simrishamn), Skolstaden (Helsingborg) och S:t Petri (Malmö). Flera tillfällen, bl a ht 2009.

DARWIN, EVOLUTIONSBIOLOGIN OCH HOMO SAPIENS. Forskningsdag med professor Staffan Ulfstrand, Uppsala universitet. Genomfört på Österlengymnasiet (Simrishamn) och Bollerups naturbruksgymnasium. Ht 2009.

FORSKNING OM SOLEN. Forskningsdag med docent Henrik Lundstedt, Institutet för rymdfysik. I anslutning kan besök ordnas på Tycho Braheobservatoriet, Oxie, och dess solteleskop. Genomfört på S:t Petri (Malmö) och * Skolstaden.

NANO – INTE BARA MINDRE UTAN ANNORLUNDA. Forskningsdagar med professor Heiner Linke, Jason Beech, doktorand, och Maria Messing, doktorand, från Lunds universitet/Lunds Tekniska högskola.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Oktober 2009.
Skolstaden – Helsingborg. Maj 2010.
S:t Petri – Malmö. April 2010.
Hässleholms Tekniska Skola. Mars 2010.

SAMHäLLSVETENSKAPLIG METOD – KVALITATIV INRIKTNING. Kurs med fil dr Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola.
S:t Petri – Malmö. 26 november 2009. November 2009.
Österlengymnasiet – Simrishamn. Februari 2010.
Skolstaden – Helsingborg. April 2010.

NATURVETENSKAPLIG METOD – BIOLOGISK INRIKTNING. Kurs med docent Anders Brodin, teoretisk ekologi, Lunds universitet.
Österlengymnasiet. Vt 2010. Februari 2010.
Skolstaden – Helsingborg. Mars 2010.

NY TEKNIK I DETALJHANDELN. Forskningsdagar i samarbete med Hakon Swenson Stiftelsen, genomförs i Helsingborg, Ystad och Malmö. Medverkande bl a fil dr Jens Nordfält, Nordiska Detaljhandelshögskolan (Handelshögskolan i Stockholm).
* Österlengymnasiet – Simrishamn. 3 mars 2010.
Skolstaden – Helsingborg. Mars 2010.
*HTS – Hässleholm. Mars 2010.
Malmö Borgarskola. Mars 2010.
Sydskånska gymnasiet – Ystad. Mars 2010.
Malmö Latinskola. Mars 2010.
* Frans Suell/Jörgen Kocks gymnasium – Malmö. Mars 2010.

VEM äR JAG? OM UNGDOMSTIDENS IDENTITETSSKAPANDE. Professor Thomas Johansson, Högskolan Väst.
S:t Petri – Malmö. Mars 2010.
Österlengymnasiet. Mars 2010.
HTS – Hässleholm. Mars 2010.
Skolstaden – Helsingborg. Mars 2010.
Malmö Latinskola. Mars 2010.

RELIGIONENS MÅNGA BOTTNAR I. Om religionsdebatt, ateism vs religion, religion och evolutionslära, religion och politik. Medverkande professor Olav Hammer, Syddansk Universitet, Odense.
Skolstaden – Helsingborg. April 2010.
S:t Petri – Malmö. April 2010.