Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Vad gör Forskningsnätet?

Verksamhetsformer
Forskningsnätet ordnar framför allt s k forskningsdagar med forskarföredrag och seminarier, studiebesök på forskningsinstitutioner och företag, korta kurser (t ex i vetenskapliga metoder) och lärarfortbildning.
även mentorer för projektarbeten kan i viss utsträckning förmedlas. Forskningsnätet kan också i begränsad omfattning ge stipendier så att elever eller lärare kan delta i konferenser med forskningsanknytning.

Ämnesexempel
I listan nedan hittar du exempel på ämnen som tagits upp i Forskningsnätet. Ämnena har ofta behandlats tvärvetenskapligt.

Ytterligare information kan du få genom att kontakta Forskningsnätets verksamhetsledare.

Listan senast uppdaterad 16 januari 2015.

 • 3D-printining
 • Afrika: På spaning efter framtidens Afrika – problem och möjligheter i Afrika söder om Sahara
 • Alkoholforskning
 • Argumentationsteori
 • Arkeologi
 • Astronomi
 • Bedömning i skolan
 • Behövs forskarna i skolan?
 • Biomimetik – tekniken härmar naturen
 • Byggnadsenergi
 • Darwin och evolutionsbiologin
 • Design och inredning
 • Design och produktutveckling
 • Detaljhandelsforskning – olika perspektiv
 • Det glokala samhället
 • Diabetesforskning
 • Döda nervceller och reparation i hjärnan
 • English in Modern Society
 • Entreprenörskap i forskning och praktik
 • Epigenetik
 • ESS-anläggningen i Lund
 • Etniska konflikter i Europa
 • EU och framtiden
 • Europa i globaliseringens tidevarv
 • Filmvetenskap: Våld i filmen och i verkligheten
 • Finanskriser
 • Folkmord
 • Forskare om val och politik
 • Forskning om kulturer och religioner
 • Forskning om lärandet
 • Forskning om val och politik
 • Fysik: Einsten och hans fysik
 • Fysiken i skolan och på universitetet
 • Genforskning -teknik och etik
 • Genusvetenskap
 • GSM-telefoni
 • Handikappteknologi
 • Hatets och kärlekens språk – om hur sångtexter påverkar oss
 • HCCI-motorn – en ny teknik för förbränningsmotorer
 • Historia på vita duken
 • Historia: Vem var Robin Hood? Historieforskaren lägger pussel
 • Historiebruk
 • Humanekologi
 • Hälsa och livsstil
 • Industridesign
 • Interaktionsdesign
 • Internet – hot och kränkningar
 • Invandrare som byggde Sverige
 • Islam i Europa – religion i förändring
 • Islam: En islamologs syn på Irakkonflikten
 • Islam: Kvinnornas situation i den arabisk-islamska kulturen
 • Islam: Muhammedbilderna, Jyllands-Posten och den muslimska världen
 • Islamofobi
 • IT: Öppen IT-värld – vad driver Open Source och Linux?
 • IT – forskning om användbarhet
 • IT-design
 • Kampen om skolan – vem och vad styr skolan?
 • Kaosteori
 • Kemi: Ett modernt kemilaboratorium
 • Kemi: Tillämpad kemiforskning
 • Kina: Kultur, historia, samhälle, språk
 • Klimat: Naturvetenskapliga och tekniska perspektiv på klimathotet
 • Klimat: Miljöhoten, klimatförändringen och samhället
 • Klimathotet och elevernas oro
 • Klinisk genetik med inriktning på cancer
 • Kognitionvetenskap
 • Källkritik på internet
 • Kärlekens kemi
 • Lingvistik
 • Livsstil och hälsa – om födans och sömnens betydelse
 • Lyckoforskning
 • Lärares yrkesetik
 • Lärarfilosofi: Om konsten att se klart på det egna uppdraget
 • Maktförskjutning i världen
 • Mat, matkultur och hälsa
 • Matten under ytan – om tillämpad matematik
 • Mot det glokala samhället – Sverige, Skåne, vår egen ort i den pågående globaliseringsprocessen
 • Måltiden som forskningsobjekt – en inblick i måltidskunskap
 • Mänskliga rättigheter
 • Nanovetenskap och nanoteknologi
 • Nazism och folkmord
 • Nyandlighet
 • Odontologi
 • Produktutveckling – tekniska och ekonomiska aspekter
 • Radiofysik
 • Relationer runt Östersjön
 • Religionens många bottnar
 • Retorik för lärare
 • Ribosomer
 • Sant eller sannolikt – om hur matematik, statistik och sannolikheter genomsyrar vår vardag
 • Sexologi
 • Sexualitetens idéhistoria
 • Sjuk eller frisk av maten?
 • Skola och bildning
 • Solforskning
 • Spel som pedagogiska verktyg
 • Språkhistoria
 • Språk – vad är ett språk?
 • Staden och framtiden
 • Stadsplanering – forskning och verklighet
 • Stamceller i sjukdomsterapi
 • Stress
 • Sångaren på den tomma spelplatsen: Sångstilar, presentation och framförande
 • Sömnforskning
 • Tal, skrift och tänkande – teorier och aktuella forskningsmetoder
 • Teknisk psykologi
 • Tänka kritiskt: Om konsten att vara tvärsäker men ändå ha fel
 • Unga i ett ymnigt medielandskap
 • Utvecklingslära och skapelsetro
 • Vad kan vi lära av (idrotts-)psykologin?
 • Vetenskap och ovetenskap – om vetenskapliga synsätt och metoder i kontrast till pseudovetenskap och humbug
 • Vetenskaplig metod – naturvetenskap (med biologisk inriktning)
 • Vetenskaplig metod – samhällsvetenskaper
 • Vetenskapsdag för lärare
 • Vetenskapsjournalistik
 • Växtförädling
 • Växtskydd
 • Zooekologi
 • Ångest – om ungdomsdepressioner och självdestruktivitet
 • Östersjön – ekologi
 • Östersjön – historiska perspektiv