Om Forskningsnätet

Medlemmar i Forskningsnätet Skåne

Samarbetande skolor

Vi rekommenderar...

Källor och tips

Källor och tips

Aktuellt>>

Här publiceras tips om aktuella artiklar, utställningar mm som ligger inom Forskningsnätets intresseområde. Skicka gärna tips till Forskningsnätet!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stående>>
Forskningsnätet rekommenderar New Scientist, en av världens bästa populärvetenskapliga tidskrifter. Utges i Storbritannien, utkommer en gång i veckan. Betoningen ligger på naturvetenskap och teknik men även andra ämnesområden behandlas. Innehåller också intressanta debatter och recensioner. Varför inte använda denna tidskrift i undervisningen och kombinera forskning med träning i engelska? Börja med att ta en titt på New Scientists nätupplaga.
Ytterligare en engelskspåkig tidskrift som – bland mycket annat intressant material om politik och ekonomi – har en bra sektion om forskning är likaledes brittiska The Economist.
Svenska Axess Magasin innehåller ofta artiklar och bokanmälningar med koppling till vetenskap och forskning. En del av detta material är också tillgängligt på nätet.

Glöm inte att lyssna på SR:s Vetenskapsradion med alla dess olika magasin. Här finns också ett stort arkiv med både inspelade program och textmaterial. Man kan leta inom olika ämneskategorier.

En hel liten guldgruva i form av ett arkiv av inspelade kortföreläsningar i olika vetenskapliga ämnen finns på nätet i form av de “akademiska kvartar” som Göteborgs universitet ordnar tillsammans med Wettergrens bokhandel i Göteborg – lyssna och njut!

En annan guldgruva är den vetenskapliga nyhetswebben forskning.se där en ständig ström av svenska vetenskapliga nyheter presenteras. Sidan har bl a en särskild avdelning för skolan och en imponerande diger kommenterad länksamling. Bakom sidan står tio svenska myndigheter och offentliga stiftelser, bl a Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och VINNOVA, och den drivs i samverkan med svenska universitet och högskolor. Vill du söka dig utanför Sverige finns t ex den norska forskning.no.

Föreningen Vetenskap och allmänhet (V-A) vill “främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet är särskilt unga”. Föreningen har bl a gjort sig känd för årliga opinionsundersökningar där forskningens ställning i olika grupper pejlas (rapporter finns på föreningens hemsida) och för att ordna möten och samtal med forskare, t ex den årligen återkommande ForskarFredag på flera orter i landet.

Lunds universitet erbjuder kontakt med forskningen på flera sätt. Ett är frågelådan, eller snarare frågelådorna, Fråga Lunds Forskare där man kan ställa frågor inom flera forskningsområden. Ett annat är hemsidan Aktuellt om vetenskap & hälsa med många artiklar och filmer inom forskning om hälsa (drivs i samarbete med Region Skåne).